Mikal mian

hei@mikalmian.no

Spes.ped

5 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Endelig ferdig med alle innsendings oppgavene i Spesialpedagogikk! Nå gjenstår det bare å utbedre oversikten over faget, slik en kan stille sterkt på eksamen! Tilbakemeldingen på studieenhet 5: Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på din innsending 5. Dett var et fint refleksjonsnotat. Synes du brukte egne erfaringer godt inn mot