Mikal mian

hei@mikalmian.no

Innlegg

5 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Endelig ferdig med alle innsendings oppgavene i Spesialpedagogikk! Nå gjenstår det bare å utbedre oversikten over faget, slik en kan stille sterkt på eksamen! Tilbakemeldingen på studieenhet 5: Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på din innsending 5. Dett var et fint refleksjonsnotat. Synes du brukte egne erfaringer godt inn mot

2 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Tilbakemelding på studieenhet 2: Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på innsending 2. God innledning. Informativ og passe lengde. Om de ikke-dannelsesdyktige: Bra skrevet. Du får med mye informasjon på kort tid. Det er en øvelse som du mestrer. Filantropi: Du begynner med en slags definisjon av begreper og henviser til