Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

5 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Tilbakemelding på studieenhet 5:

hei Mikal, Dette er en god besvarelse- igjen! Du viser at du kan anvende strategien du velger og har med høyst relevante refleksjoner over et dagsaktuelt tema. Flott at du valgte ut kun en liten del av denne utfordringen. Det tror jeg var tilstrekkelig for å få til en god besvarelse. Om jeg skulle trekke fram noe jeg tenker ville hevet deg ytterligere, så er det noen tydelige setninger om hva denne strategien er. Ikke en lang avhandling, kun en kort avklaring innledningsvis. Du sier en del om det i 3.0 men en litt mer konsis redegjørelse hadde gjort susen? Ellers har det vært en fornøyelse å følge deg i emnet. Jeg håper du selv ser din utvikling like tydelig som jeg gjør! Takk for følget og lykke til med eksamen 🙂