Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

4 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Tilbakemelding på studieenhet 4:

Hei Mikal, Her har du gjort en grundig jobb med oppgaven du er tildelt! Kreativt å benytte FB som medium for å komme i kontakt med noen som kunne tenke seg å delta. Kanskje det også var litt vågalt ettersom du ikke kunne vite hva som ville dukke opp på ditt bord? Du er god på å redegjøre for teorien du støtter deg på. I 2.1 og 2.2 skriver du bra om teorien, men jeg skulle ønske at du var mer konkret på hvordan DU vil gå frem for f.eks. å vise respekt, empati og interesse. Helt konkret: Hva gjør du for å vise at du har respekt? Hvordan går du frem for å vise empati? Her kan du gjerne forklare og beskrive konkret. Slik viser du at du har god forståelse av begrepene og kan anvende i praksis. Konkretisering ville hevet besvarelsen din «ett hakk». Se noen steder der jeg har merket i teksten. Gjennomføringen av veiledningen er det ikke noe å si på. Gjorde du det på Skype? Også her støtter du deg på teori hele veien. Det er veldig gjort innarbeidet etter mitt syn. Du har knappet ned på antall overskrifter på de siste to innsendingene og det er fint 🙂