Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

3 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Tilbakemelding på studieenhet 3:

Hei Mikal, her har du vært veldig konkret og fått med deg de viktige opplysningene som casen gir deg. Du anvender det godt og analyserer fint. Du redegjør godt for teorien og viser at du forstår og anvender den. Veldig fint! Jeg legger merke til at du ikke har sagt noe konkret om alle kategoriene i modellen? Hva er grunnen til at du gjør dette valget? Innledningsvis nevner du bl.a. IDEAL og PALLET uten at du redegjør for de eller anvender de konkret i besvarelsen. Vær obs på å ikke ramse opp modeller og teorier uten at du tenker å anvende de aktivt i besvarelsen. Det kan fort fremstå som «overfladisk». Jeg ser også at du har jobbet med selve strukturen. Det er adskillig mye mer leservennlig nærhet ikke er så oppstykket med overskrifter. Sammen med at du skriver godt blir dette en leservennlig besvarelse. Kjempefint! Du refererer godt, som jeg mener jeg har kommentert til deg tidligere. Fortsett med det.