Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

2 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Tilbakemelding på studieenhet 2:

Du redegjør veldig godt og grundig for de teoretiske perspektivene. Det er tydelig at du har med deg mye fra pensum. Dette gjelder hele besvarelsen din. Det jeg savner er at du anvender opplysningene fra case mer aktivt og relaterer tydeligere og mer konkret til case. Case «forsvinner» litt underveis og besvarelsen får et noe teoretisk preg. Vær obs på det i neste innsending. Du skriver veldig godt. Oppgaveteknisk er besvarelsen din også god. Det som du kan vurdere fremover er å ikke dele opp i så veldig mange underoverskrifter. I denne typen tekst som er så kort, kan det lett fremstå som oppstykket og noe av den ellers fine flyten du har når du skriver blir litt redusert. Referansene dine er det ikke noe å utsette på. Det er noen kommentarer i teksten. Se på de i sammenheng med det jeg har kommentert her og ta med videre i neste besvarelse.