Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

1 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I PEDAGOGISK RÅDGIVNING OG VEILEDNING

Tilbakemelding på studieenhet 1:

Hei Mikal, Flott at du er kommet i gang med emnet! Du leverer en virkelig grundig besvarelse! Du redegjør for alle sider av det oppgaveteksten spør etter- og enda litt til! Særlig i del 2 går du veldig grundig til verks. I del 3 er du konkret og redegjør godt. I del 4 tar du også frem viktige poenger. Rett og slett veldig bra! Besvarelsen din er velstrukturert og oppgaveteknisk uten anmerkning. Du refererer helt «etter boka». I tillegg har du et godt språk, slik at det er lettlest og fint! Jeg har dessverre ikke mange kommentarer i teksten til deg, ettersom det ikke er så mye å kommentere annet enn at dette var en kjempefin start!