Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

5 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Endelig ferdig med alle innsendings oppgavene i Spesialpedagogikk!
Nå gjenstår det bare å utbedre oversikten over faget, slik en kan stille sterkt på eksamen!

Tilbakemeldingen på studieenhet 5:

Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på din innsending 5.
Dett var et fint refleksjonsnotat. Synes du brukte egne erfaringer godt inn mot forståelsen av de temaer du har gått gjennom, og spennende å ha fulgt reisen din gjennom både denne oppgaven og de andre.
Jeg ønsker deg lykke til med jobben med emnet og den faktiske jobben.