Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

4 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Tilbakemelding på studieenhet 4:

Hei Mikal! Jeg synes du har god fantasi! Du har presentert en case, og du har henvist godt til litteratur underveis. Kunne nok ønsket meg enda mer drøfting rundt utfordringer, og kanskje flere forslag til løsninger? Men alt i alt godkjent.