Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

3 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

 

Tilbakemelding på studieenhet 3:

Hei igjen Mikal, Her er tilbakemelding på din innsending nr. 3 Finn innledning. Det er alltid et lurt triks å nevne hva man avgrenser fra siden man da får vist at man kunne skrevet om det men på grunn av oppgavens omfang osv… Fint du har med begrepsdefinisjon av anerkjennelse og presenterer begrepet generelt. Ryddig og oversiktlig om sfærer. Referer underveis i de ulike avsnittene, ikke bare til slutt i de. Merker meg god bruk av overskrifter som virkemiddel. Bra. Også fint du tar fram anerkjennelse spesifikt for barnehagefeltet. Interessante og gode drøftinger der du trekker godt inn pensum og det du har presentert i redegjørelsen. Slik skal det gjøres. På eksamen vil det forventes en annen vekting av redegjørelse og drøfting (litt mer 50/50 av de to delene). Litt snau drøfting i denne oppgaven men det du har med er godt skrevet. Du har noen småfeil underveis i oppgaven. Det er ikke mye og du har generelt godt språk men kan være bra å ta en ekstra titt på slikt før man sender inn.