Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

2 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Tilbakemelding på studieenhet 2:

Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på innsending 2. God innledning. Informativ og passe lengde. Om de ikke-dannelsesdyktige: Bra skrevet. Du får med mye informasjon på kort tid. Det er en øvelse som du mestrer. Filantropi: Du begynner med en slags definisjon av begreper og henviser til hvor du har den fra. Dette er en veldig fin måte å presentere et nytt begrep på. I dette avsnittet kunne jeg faktisk likt å se enda mer hyppig referering til kildene. Inkludering: Fint skrevet. Igjen får du mye inn på kort plass. Kunne tenkt meg en tydeligere definisjon av begrepet tidlig i passasjen. Normalisering: Fint utvalg av pensum og ryddig framstilt. God avslutning og god lengde her. Informativt. Overordnet. Du skriver meget godt. Har god referanseteknikk og du velger ut det riktige pensum. Du besvarer og den redegjørende oppgaveteksten godt. Se ellers kommentarer i teksten.