Mikal mian

hei@mikalmian.no

Day: 22/02/2020

2 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Tilbakemelding på studieenhet 2: Hei Mikal, Her kommer tilbakemelding på innsending 2. God innledning. Informativ og passe lengde. Om de ikke-dannelsesdyktige: Bra skrevet. Du får med mye informasjon på kort tid. Det er en øvelse som du mestrer. Filantropi: Du begynner med en slags definisjon av begreper og henviser til