Mikal mian

hei@mikalmian.no

Single post

1 AV 5 – GODKJENTE OPPGAVER I SPESIALPEDAGOGIKK

Tilbakemelding på studieenhet 1:

Godt redegjort, og du henviser godt til sentral litteratur for å bygge opp påstandene i oppgaven. Ellers synes jeg du gjør godt rede for alle begrepene.